Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

id Επάγγελμα Φυσική Καταστροφή Φορέας Επαγγελματικές Δραστηριοτητες
Εναλλαγή ( 4 )
1 Δασολόγος Πυρκαγιές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες Αποκεντρωμένες, Καθηγητές (Δευτεροβάθμια), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ, Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές ΑΕ
2 Δασολόγος Πλημμύρες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες Αποκεντρωμένες, Καθηγητές (Δευτεροβάθμια), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ, Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές ΑΕ
3 Δασολόγος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες Αποκεντρωμένες, Καθηγητές (Δευτεροβάθμια), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ, Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές ΑΕ
4 Δασολόγος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες Αποκεντρωμένες, Καθηγητές (Δευτεροβάθμια), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ, Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές ΑΕ
Εναλλαγή ( 4 )
5 Γεωπόνος Πυρκαγιές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες (Αιρετές, Αποκεντρωμένες), ΕΛΓΑ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες, Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Αναπτυξιακές ΑΕ
6 Γεωπόνος Πλημμύρες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες (Αιρετές, Αποκεντρωμένες), ΕΛΓΑ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες, Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Αναπτυξιακές ΑΕ
7 Γεωπόνος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες (Αιρετές, Αποκεντρωμένες), ΕΛΓΑ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες, Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Αναπτυξιακές ΑΕ
8 Γεωπόνος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειες (Αιρετές, Αποκεντρωμένες), ΕΛΓΑ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΥΠΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΠΑΑ, Εταιρίες, Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Αναπτυξιακές ΑΕ
Εναλλαγή ( 6 )
9 Γεωλόγος Σεισμοί ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΥΜΔ, Περιφέρειες Αιρετές & Αποκεντρωμένες, ΕΘΙΑΓΕ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, ΕΚΠΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ
10 Γεωλόγος Πλημμύρες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΥΜΔ, Περιφέρειες Αιρετές & Αποκεντρωμένες, ΕΘΙΑΓΕ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, ΕΚΠΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ
11 Γεωλόγος Ηφαιστειακές εκρήξεις ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΥΜΔ, Περιφέρειες Αιρετές & Αποκεντρωμένες, ΕΘΙΑΓΕ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, ΕΚΠΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ
12 Γεωλόγος Κατολισθήσεις/ καθιζήσεις ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΥΜΔ, Περιφέρειες Αιρετές & Αποκεντρωμένες, ΕΘΙΑΓΕ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, ΕΚΠΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ
13 Γεωλόγος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΥΜΔ, Περιφέρειες Αιρετές & Αποκεντρωμένες, ΕΘΙΑΓΕ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, ΕΚΠΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ
14 Γεωλόγος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΥΜΔ, Περιφέρειες Αιρετές & Αποκεντρωμένες, ΕΘΙΑΓΕ, Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Εταιρίες Δημοσίου με μορφή ΑΕ , Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις, ΕΚΠΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ
Εναλλαγή ( 4 )
15 Κτηνίατρος Πυρκαγιές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ,Περιφέρειες (Αιρετές), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,Αναπτυξιακές ΑΕ
16 Κτηνίατρος Πλημμύρες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ,Περιφέρειες (Αιρετές), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,Αναπτυξιακές ΑΕ
17 Κτηνίατρος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ,Περιφέρειες (Αιρετές), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,Αναπτυξιακές ΑΕ
18 Κτηνίατρος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ,Περιφέρειες (Αιρετές), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,Αναπτυξιακές ΑΕ
Εναλλαγή ( 3 )
19 Ιχθυολόγος Πλημμύρες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ,Περιφέρειες (Αιρετές), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,Αναπτυξιακές ΑΕ
20 Ιχθυολόγος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ,Περιφέρειες (Αιρετές), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,Αναπτυξιακές ΑΕ
21 Ιχθυολόγος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα ΥΠΑΑΤ,Περιφέρειες (Αιρετές), Ακαδημαϊκοί (τριτοβάθμια), ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα, ΕΘΙΑΓΕ, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,Αναπτυξιακές ΑΕ

Copyright 2012 . Γραφείο Διασύνδεσης ΓΕΩΤΕΕ
Joomla Templates by Wordpress themes free